1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Bắt đầu sử dụng
  5. Giáo viên chủ nhiệm có thể lấy lại mật khẩu và tài khoản cho những học sinh quên mật khẩu

Giáo viên chủ nhiệm có thể lấy lại mật khẩu và tài khoản cho những học sinh quên mật khẩu

Giáo viên chủ nhiệm lấy lại được mật khẩu và tài khoản cho những học sinh quên mật khẩu.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sau khi đăng nhập EMIS Ôn tập, giáo viên vào Lớp học\Danh sách lớp đang quản lý\Chọn lớp học\Học sinh.

Bước 2: Nhấn chọn vào học sinh để Đặt lại mật khẩu.

Bước 3: Sau khi đặt lại mật khẩu, màn hình sẽ hiện lên thông báo đặt lại mật khẩu cho học sinh về mật khẩu mặc định.

Bước 4: Khi mật khẩu đã được đổi, màn hình hiện lên thông báo: Thay đổi mật khẩu thành công để thầy cô biết để có thể nhắc nhở, thông báo tới học sinh.

 

Cập nhật 09/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ