1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Bắt đầu sử dụng
 5. Giáo viên quên mật khẩu phải làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Học sinh
 4. Bắt đầu sử dụng
 5. Giáo viên quên mật khẩu phải làm như thế nào?

Giáo viên quên mật khẩu phải làm như thế nào?

Trường hợp giáo viên quên mật khẩu thì có thể lấy lại mật khẩu như sau:

Bước 1: Thầy cô chọn Giáo viên, nhấn Bạn quên mật khẩu để tiến hành lấy lại mật khẩu.

Bước 2:  Nhập Email/Số điện thoại bạn đã đăng ký với EMIS Ôn tập.

Bước 3: Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại/email bạn đã đăng ký. Nhấn Xác thực

  • Trường hợp không nhận được mã xác thực, nhấn Xác thực qua Email/Xác thực qua Số điện thoại để nhận mã xác thực bằng hình thức khác.

Bước 4: Sau khi xác thực thành công, bạn nhập lại Mật khẩu mới/Xác nhận mật khẩu mới, nhấn Gửi yêu cầu. Thực hiện đăng nhập lại vào EMIS Ôn tập bằng mật khẩu bạn vừa tạo.

 • Sau khi đăng nhập, màn hình EMIS Ôn tập hiện lên để bạn tiếp tục sử dụng.

Cập nhật 14/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ