1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nhà trường có học sinh nghỉ học, chuyển đi thì làm thế nào trên phần mềm?

Nhà trường có học sinh nghỉ học, chuyển đi thì làm thế nào trên phần mềm?

Trong trường hợp nhà trường có học sinh nghỉ học, chuyển đi thì anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 • Tính toán số tiền đã thu, đã sử dụng, số tiền cần trả lại học sinh (nếu có) hoặc số tiền học sinh cần đóng thêm.
 • Anh/chị tiến hành Chốt đợt thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp 1: Học sinh đã đóng đủ các khoản tiền phải nộp

Anh/ chị chuyển trạng thái học sinh trong danh sách sang Ngừng theo dõi. Nhờ vậy, khi lập đợt thu tháng sau sẽ không hiển thị học sinh đó trong đợt thu nữa.

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách học sinh.
 2. Tích chọn học sinh chuyển đi, nhấn Ngừng theo dõi.
 3. Khai báo ngày học sinh chuyển đi, chọn Đồng ý để xác nhận ngừng theo dõi.

Lưu ý:

 1. Trường hợp ngừng theo dõi nhiều học sinh cùng lúc trên hồ sơ, tích chọn học sinh, vào Tiện ích/Ngừng theo dõi và khai báo ngày chuyển đi.
 2. Khi in các báo cáo, danh sách, với những học sinh chuyển đi thì tại thời điểm chuyển đi trở về trước, vẫn hiển thị học sinh đó trên danh sách; thời điểm học sinh chuyển đi về sau thì không hiển thị.

Trường hợp 2: Học sinh đóng thừa tiền

 1. Vào Sổ phải thu, phải trả \Quản lý số dư để quản lý số dư nộp thừa của học sinh.
 2. Vào Danh sách chi trả để ghi chi trả tiền thừa cho học sinh như sau .
 3. Sau khi hoàn tất chi trả tiền thừa cho học sinh, anh/chị thực hiện ngừng theo dõi học sinh như hướng dẫn tại trường hợp 1.

Trường hợp 3: Học sinh chưa đóng đủ các khoản tiền phải nộp

Kế toán xác nhận các khoản thu này của học sinh là thất thu.

 1. Vào Sổ phải thu, phải trả\Sổ phải thu, phải trả.
 2. Tích chọn học sinh cần ghi nhận thất thu, chọn Thất thu.
 3. Xác nhận thông tin: Học sinh, Khoản thu, Số tiền, nhập Ghi chú (nếu có). Chọn Đồng ý.
 4. Sau khi hoàn tất, tiến hành Ngưng theo dõi học sinh như hướng dẫn ở Trường hợp 1.
Cập nhật 03/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ