1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Sắp xếp thứ tự môn học hoặc phân môn trong tuần

Sắp xếp thứ tự môn học hoặc phân môn trong tuần

Từ phiên bản R125: Cán bộ có thể chủ động sắp xếp thứ tự các môn học, phân môn lần lượt trong tuần.

Các bước thực hiện

  • Tại bước Thiết lập ràng buộc, chọn Thiết lập thứ tự môn học.
  • Tại đây, anh chị khai báo các nhóm môn học cần sắp xếp thứ tự môn học hoặc phân môn áp dụng cho từng lớp, khối trong trường.

Cập nhật 24/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ