1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Khách hàng mong muốn có tài khoản quản lý thời khóa biểu

Khách hàng mong muốn có tài khoản quản lý thời khóa biểu

Từ phiên bản R125: Cán bộ phụ trách thời khóa biểu có thể sử dụng tài khoản quản lý thời khóa biểu để chủ động quản lý thời khóa biểu cho đơn vị mà không cần thông qua tài khoản của quản trị hệ thống hoặc chờ phân quyền.

Các bước thực hiện: 

  • Cán bộ phụ trách thời khóa biểu có thể sử dụng tài khoản qlthoikhoabieu để đăng nhập vào phần mềm và quản lý thời khóa biểu cho đơn vị.

Cập nhật 24/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ