1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Giáo viên cấp tiểu học mong muốn nhận xét đánh giá học sinh ở tất cả các lớp giáo viên dạy

Giáo viên cấp tiểu học mong muốn nhận xét đánh giá học sinh ở tất cả các lớp giáo viên dạy

 • Trước phiên bản R117: Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học có thể đánh giá học sinh trong lớp do mình chủ nhiệm mà chưa đánh giá, nhận xét được học sinh với vai trò giáo viên bộ môn cho các lớp dạy thêm.
 • Từ phiên bản R117: Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cấp tiểu học có thể đánh giá, nhận xét học sinh ở các lớp có tham gia giảng dạy.

Các bước thực hiện:

 1. Vào màn hình Học tập rèn luyện\Đánh giá 
 2. Tại đây
  • Nếu được phân công làm GVCN, chọn đánh giá cho Lớp chủ nhiệm để theo dõi và đánh giá học sinh trong các môn học tại lớp được phân công chủ nhiệm.
  • Nếu chọn đánh giá Lớp dạy khác, GVBM có thể theo dõi và đánh giá học sinh theo môn học tại lớp mà mình phụ trách
  • Hiệu trưởng có thể theo dõi được tình hình Đánh giá học tập của toàn trường
  • Chọn Kỳ đánh giá, Lớp cần đánh giá. Nhấn Đánh giá chi tiết.
  • Tại đây anh/chị thực hiện Đánh giá định kỳ cho học sinh theo 4 tiêu chí: Học tậpNăng lựcPhẩm chất và Đánh giá chung. Chọn từng tab thông tin để thực hiện đánh giá cho học sinh. Đánh giá xong tiêu chí nào anh/chị nhấn Lưu để lưu lại thông tin vừa đánh giá.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ