1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R114 _ 30/06/2021
  5. Kế toán mong muốn thống kê tình hình thu theo lớp

Kế toán mong muốn thống kê tình hình thu theo lớp

  • Từ phiên bản R114: Kế toán có thể thống kê tình hình thu tiền của học sinh phục vụ làm báo cáo.

Các bước thực hiện:

Để in báo cáo Tình hình thu tiền học sinh theo lớp, anh chị thực hiện như sau:

  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/HP-BC15: Báo cáo tình hình thu tiền theo lớp
  • Khai báo các tham số: Đợt thu, Phạm vi (chọn phạm vi Theo lớp), chọn các lớp cần tổng hợp số liệu báo cáo
  • Nhấn Đồng ý để xác nhận

Lưu ý: Anh/chị có thể thiết lập tùy chỉnh chân chữ ký bằng cách nhấn vào Tùy chỉnh hiển thị

  • Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn vào biểu tượng dưới đây để lưu báo cáo theo các định dạng Word, Excel, PDF.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ