1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Cán bộ thư viện muốn ghi nhận lượt đọc tại chỗ của giáo viên theo từng buổi

Cán bộ thư viện muốn ghi nhận lượt đọc tại chỗ của giáo viên theo từng buổi

 • Từ phiên bản R114: CBTV theo dõi số lượt giáo viên mượn đọc tại chỗ theo buổi để phản ánh đúng thời điểm, số lượt mượn sách của giáo viên theo thực tế.

Các bước thực hiện:

Để thống kê bạn đọc tự do là giáo viên, CBTV thực hiện như sau:

 • Vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/Giáo viên
 • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.
 • Tích chọn hình thức ghi mượn phù hợp: Ghi nhanh lượt đọc theo buổi hoặc Ghi chi tiết mượn theo quyển sách.
 • Trường hợp chọn Ghi nhanh lượt đọc theo buổi, anh chị tích chọn thời gian tương ứng với tên giáo viên để ghi nhận lượt đọc tại chỗ của bạn đọc
 • Trường hợp chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách, Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc.
  Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc.
  Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
  Nhấn Lưu để hoàn tất.
  Sửa hoặc xóa lượt đọc tại chỗ bằng cách nhán vào biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ