1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Kế toán muốn sử dụng số dư của năm cũ để bù trừ cho tháng bắt đầu năm học mới khi chưa sử dụng hết ở năm trước

Kế toán muốn sử dụng số dư của năm cũ để bù trừ cho tháng bắt đầu năm học mới khi chưa sử dụng hết ở năm trước

 • Từ phiên bản R114: Kế toán có thể sử dụng số dư chưa sử dụng hết của năm cũ để bù trừ cho tháng đầu tiên của năm học mới.

Các bước thực hiện:

I. Trường hợp Khởi tạo năm học mới

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Thiết lập\Thiết lập năm học
 2. Nhấn Thêm để thêm năm học mới
 3. Tại phần Khởi tạo năm học, Anh/chị có thể tích chọn Bỏ qua dữ liệu năm học cũ nếu nhà trường chỉ thực hiện khởi tạo năm học mới mà không lấy lên bất cứ thông tin gì của năm học cũ.
 4. Nhấn Tiếp Tục, phần mềm mặc định thông tin năm học theo quy định của Bộ giáo dục. Tuy nhiên, anh/chị có thể chỉnh sửa theo đúng thực tế đơn vị.
 5. Nhấn Xác nhận. Số dư của năm trước (nếu có) được phần mềm mặc định mang sang năm học mới.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

II. Trường hợp thêm vào Quản lý số dư
Để thêm số dư từ nằm trước vào quản lý số dư, anh chị thực hiện như sau:

 1. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Quản lý số dư
 2. Nhấn Lấy số dư từ năm trước để lấy lên số dư chưa sử dụng của năm cũ lên dữ liệu năm mới.
 3. Lựa chọn phạm vi lấy số dư:
  Toàn trường:
  Theo khối: Theo lớp: Theo học sinh :
 1. Nhấn Xác nhận để xác nhận lấy số dư từ năm trước.
 2. Để xóa số dư đã lấy từ năm trước, vào Tiện ích/Xóa số dư lấy từ năm trước, tích chọn các số dư cần xóa, nhấn Xóa để xác nhận xóa số dư.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ