1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn thay đổi cách thức nhập khối trong các mẫu nhập khẩu

Cán bộ thiết bị muốn thay đổi cách thức nhập khối trong các mẫu nhập khẩu

 • Trước phiên bản R114: 1 số mẫu nhập khẩu của phần mềm đang yêu cầu nhập thông tin khối dưới dạng “Khối 1”, “Khối 2”. CBTB phải nhất nhiều thời gian nhập thủ công bằng tay thông tin khối.
 • Từ phiên bản R114: Thay đổi cách thức nhập khối trên mẫu nhập khẩu giúp CBTB giảm bớt thời gian nhập thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Thiết bị giáo dục.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích, chọn Nhập khẩu
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách thiết bị theo nhu cầu do phần mềm cung cấp.
 • Nhập khẩu mới/tải tệp mẫu rút gọn: Nhập khẩu nhanh thông tin cơ bản của học sinh: Tên thiết bị, Đơn vị tính.
 • Nhập khẩu mới/Tải tệp mẫu đầy đủ:Nhập khẩu đầy đủ các thông tin như: Mã thiết bị, Tên thiết bị, Loại thiết bị, Đơn vị tính,…
 • Nhập khẩu cập nhật:nhập khẩu bổ sung thêm thông tin thiết bị đã có trên phần mềm.
 • Sao chép/nhập danh sách thiết bị từ tệp sổ theo dõi/excel của đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu vừa tải.
  Anh chị khai báo thông tin khối lớp như dưới đây.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 
Cập nhật 25/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ