1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Kế toán muốn sử dụng số hoàn trả của tháng cuối năm để bù trừ cho tháng bắt đầu năm học mới khi chưa trả lại cho học sinh vào cuối năm

Kế toán muốn sử dụng số hoàn trả của tháng cuối năm để bù trừ cho tháng bắt đầu năm học mới khi chưa trả lại cho học sinh vào cuối năm

 • Từ phiên bản R114: Kế toán có thể sử dụng số tồn chưa hoàn trả của tháng cuối năm để bù trừ cho tháng bắt đầu năm học mới.

Các bước thực hiện:

I. Trường hợp Khởi tạo năm học mới

 1. Vào Khoản thu\Hệ thống\Thiết lập\Thiết lập năm học
 2. Nhấn Thêm để thêm năm học mới
 3. Tại phần Khởi tạo năm học, Anh/chị có thể tích chọn Bỏ qua dữ liệu năm học cũ nếu nhà trường chỉ thực hiện khởi tạo năm học mới mà không lấy lên bất cứ thông tin gì của năm học cũ.
 4. Nhấn Tiếp Tục, phần mềm mặc định thông tin năm học theo quy định của Bộ giáo dục. Tuy nhiên, anh/chị có thể chỉnh sửa theo đúng thực tế đơn vị.
 5. Nhấn Xác nhận. Số tồn của khoản thu có hoàn trả (nếu có) được phần mềm mặc định mang sang năm học mới.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

II. Trường hợp thực hiện lấy số tồn khi Chốt đợt thu/Hoàn trả đầu năm

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Chốt đợt thu, chọn Hoàn trả đầu năm.
 2. Để lấy số tồn của năm học trước, nhấn Lấy số tồn từ năm trước
 3. Chọn Thời điểm, Phạm vi và tên Khoản thu để lấy dữ liệu.
  Phạm vi Toàn trường Phạm vi Theo khốiPhạm vi Theo lớp Phạm vi Theo học sinh
 4. Nhấn Xác nhận để xác nhận lấy số tồn.

Lưu ý: Anh/chị có thể nhập nhanh số lượng tồn bằng cách:

 1. Vào Tiện ích/Nhập nhanh SL tồn
 2. Khai báo Tên học sinh. Tên Khoản thu Số lượng tồn.
 3. Nhấn Đồng ý để xác nhận.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 24/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ