1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Kế toán mong muốn cập nhật trạng thái hóa đơn đồng nhất giữa meInvoice và QLTH

Kế toán mong muốn cập nhật trạng thái hóa đơn đồng nhất giữa meInvoice và QLTH

 • Trước phiên bản R114: Đối với đơn vị có sử dụng phần mềm meInvoice, khi kế toán phát hành hóa đơn trên EMIS – Khoản thu, phần mềm tự đẩy hóa đơn lên meInvoice. Tuy nhiên, khi kế toán xóa hóa đơn trên meInvoice, EMIS – Khoản thu lại không tự động cập nhật trạng thái hóa đơn đã xóa, kế toán không được hủy thu tiền với các hóa đơn này. Bên cạnh đó, Khi kế toán phát hành hóa đơn ở Web meInvoice hoặc meInvoice Desktop cũng không tự đẩy xuống EMIS – Khoản thu. Do vậy, kế toán phải mất thời gian nhờ HTKH cập nhật thủ công.
 • Từ phiên bản R114: Kế toán chủ động cập nhật đồng bộ dữ liệu của meInvoice với EMIS – Khoản thu

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn
 2. Nhấn Tiện ích/Đồng bộ hóa đơn meInvoice để thực hiện đồng bộ hóa đơn giữa EMIS – Khoản thu và meInvoice.
 3. Khai báo các tham số để chọn danh sách hóa đơn đồng bộ: Mẫu số hóa đơn – Ký hiệu, Thời gian, Ngày ghi nhận.
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ