3. Danh sách hóa đơn

Mục đích

Sau khi cấp hóa đơn, kế toán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử và tra cứu lại các hóa đơn điện tử

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn
 2. Tại đây, anh/chị thực hiện các công việc:
  • Tra cứu danh sách hóa đơn
   Tại đây phần mềm tự động lấy lên danh sách hóa đơn anh/chị đã cấp. Anh/chị tìm kiếm hóa đơn theo Ngày, Trạng thái hoặc nhập trực tiếp Số hóa đơn, Tên học sinh/Tên Khách hàng, Mã SISAP/Mã số thuế
  • Phát hành hóa đơn
  • In hóa đơn đã phát hành
   • Tích chọn hóa đơn điện tử đã phát hành, nhấn vào biểu tượng máy in
   • Sau khi kiểm tra lại số lượng hóa đơn cần in, nhấn Xác nhận
  • Đồng bộ hóa đơn meInvoice
   • Vào Khoản thu\Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn
   • Nhấn Tiện ích/Đồng bộ hóa đơn meInvoice để thực hiện đồng bộ hóa đơn giữa EMIS – Khoản thu và meInvoice.
   • Khai báo các tham số để chọn danh sách hóa đơn đồng bộ: Mẫu số hóa đơn – Ký hiệu, Thời gian, Ngày ghi nhận.
  • Xóa bỏ hóa đơn
  • Thay thế hóa đơn
  • Sắp xếp thứ tự các cột

Hóa đơn thu dịch vụ khác

Khi trường có phát sinh các khoản thu là dịch vụ khác như: Cho thuê căng tin, cho thuê nhà gửi xe…v.v và cần xuất hóa đơn điện tử cho các khoản thu này. Xem hướng dẫn xuất hóa đơn thu dịch vụ khác tại đây.

Xem câu hỏi thường gặp tại đây. 

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ