3. Danh sách hóa đơn

Mục đích

Sau khi cấp hóa đơn, kế toán thực hiện phát hành hóa đơn điện tử và có thể tra cứu lại các hóa đơn điện tử

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Quản lý hóa đơn\Danh sách hóa đơn
 2. Tại đây phần mềm tự động lấy lên danh sách hóa đơn anh/chị đã cấp. Anh/chị có thể tra cứu danh sách hóa đơn như sau:
  • Sử dụng bộ lọc hóa đơn theo ngày; trạng tháo hóa đơn; loại hóa đơn; tình trạng phát hành.
  • Hoặc nhập trực tiếp số hóa đơn, tên học sinh, mã số thuế,… trên thanh tìm kiếm.

3.Anh/chị còn có thể Phát hành hóa đơn theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Đồng bộ hóa đơn meInvoice

  • Để đồng bộ hóa đơn giữa EMIS Khoản thu và meInvoice, anh/chị chọn Đồng bộ hóa đơn.
  • Chọn khoảng thời gian muốn đồng bộ hóa đơn, nhấn Đồng ý.

5. Để xóa bỏ hóa đơn, nhấn vào dấu ba chấm, chọn Xóa.

6. Khi trường có phát sinh các khoản thu là dịch vụ khác như: Cho thuê căng tin, cho thuê nhà gửi xe,… và cần xuất hóa đơn điện tử cho các khoản thu này.

 • Anh/chị chọn Thêm HĐ dịch vụ khác.
 • Khai báo thông tin Hóa đơn báng hàng, nhấn Lưu.

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây. 

Cập nhật 15/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ