7. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên cơ quan Thuế

1. Mục đích

Giúp kế toán lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và nộp lên cơ quan Thuế.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Các bước thực hiện:

 1. Lập và xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HĐĐT meInvoice dạng XML
 2. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên cơ quan Thuế.
  • Vào trang thuedientu.gdt.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký với cơ quan Thuế.
  • Chọn Khai thuế\Nộp tờ khai XML
  • Chọn Tệp tờ khai: chọn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dạng xml mà anh/chị vừa xuất ở trên.
  • Sau đó anh/chị thực hiện ký điện tử cho tờ khai xml vừa tải lên. Nhập mật khẩu (mã pin) công cụ ký điện tử, nhấn Chấp nhận
  • Sau khi hoàn tất, nhấn Nộp tờ khai để nộp báo cáo lên cơ quan thuế.
Cập nhật 29/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ