1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R114 _ 30/06/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn in biên bản kiểm kê với chân chữ ký theo mẫu của trường

Cán bộ thiết bị muốn in biên bản kiểm kê với chân chữ ký theo mẫu của trường

  • Trước phiên bản R114: Biên bản kiểm kê chỉ có 1 chân chữ ký cố định của Trưởng ban kiểm kê, không phù hợp với yêu cầu có đầy đủ chữ ký cả tất cả các thành viên của trường.
  • Từ phiên bản R114: Bổ sung chân chữ ký trên biên bản kiểm kê cho các thành viên ban kiểm kê theo nhu cầu thực tế tại đơn vị.

Các bước thực hiện:

Để in biên bản kiểm kê, anh/chị thực hiện như sau:

  1. Vào Thiết bị/Kiểm kê, chọn biên bản kiểm kê.
  2. Nhấn biểu tượng Máy in và chọn mẫu biên bản kiểm kê tương ứng.Biên bản kiểm kê (Đại diện Ban kiểm kê ký)
    Biên bản kiểm kê (Thành viên Ban kiểm kê ký)Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ