1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Bước 6: Báo cáo
  4. HP-BC15: Báo cáo tình hình thu tiền theo lớp

HP-BC15: Báo cáo tình hình thu tiền theo lớp

Mục đích: Giúp kế toán thống kê và nắm bắt tình hình thu tiền của học sinh theo lớp phục vụ làm báo cáo gửi cấp trên.

Các bước thực hiện:

Để in báo cáo Tình hình thu tiền học sinh theo lớp, anh chị thực hiện như sau:

  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/HP-BC15: Báo cáo tình hình thu tiền theo lớp
  • Khai báo các tham số: Đợt thu, Phạm vi (chọn phạm vi Theo lớp), chọn các lớp cần tổng hợp số liệu báo cáo
  • Nhấn Đồng ý để xác nhận

Lưu ý: Anh/chị có thể thiết lập tùy chỉnh chân chữ ký bằng cách nhấn vào Tùy chỉnh hiển thị

  • Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn vào biểu tượng dưới đây để lưu báo cáo theo các định dạng Word, Excel, PDF.
Cập nhật 28/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ