1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC15: Báo cáo tình hình thu theo lớp

HP-BC15: Báo cáo tình hình thu theo lớp

Mục đích: Giúp kế toán thống kê và nắm bắt tình hình thu tiền của học sinh theo lớp phục vụ làm báo cáo gửi cấp trên.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC15: Báo cáo tình hình thu theo lớp.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số:
  • Đợt thu: Chọn đợt thu cần lấy số liệu báo cáo.
  • Phạm vi: Toàn trường; Khối; Lớp
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký trên báo cáo.

4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ