1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R114 _ 30/06/2021
 5. Cán bộ thư viện mong muốn chọn nhanh hình thức ghi nhận cho bạn đọc tại chỗ và tiết đọc tại thư viện

Cán bộ thư viện mong muốn chọn nhanh hình thức ghi nhận cho bạn đọc tại chỗ và tiết đọc tại thư viện

 • Trước phiên bản R114: Phần mềm không mặc định tổ chức tiết đọc thư viện. Đồng thời, để thiết lập bạn đọc tại chỗ, CBTV phải thực hiện thao tác trên màn hình hệ thống. Do vậy CBTV mất nhiều thời gian và thao tác để lựa chọn hình thức ghi nhận bạn đọc tại chỗ và tiết đọc thư viện phù hợp với cách quản lý của đơn vị.
 • Từ phiên bản R114: Mặc định tích chọn tổ chức tiết đọc thư viện cho cấp tiểu học. Ngoài ra, CBTV có thể thiết lập bạn đọc tại chỗ từ đường dẫn ngay trên màn hình bạn đọc tại chỗ giúp tiết kiệm thời gian và thao tác cho người dùng.

Các bước thực hiện:

I. Tiết đọc thư viện
Để tổ chức Tiết đọc thư viện, CBTV thực hiện như sau:

 • Phần mềm đã tự động mặc định thiết lập tổ chức Tiết đọc thư viện đối với đơn vị cấp tiểu học. Các đơn vị khác có nhu cầu tổ chức tiết đọc thư viện vui lòng vào Hệ thống/Thiết lập/Bạn đọc tại chỗ và tích chọn Tổ chức tiết học tại thư viện.
 • Để thêm Thêm tiết đọc thư viện, vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/ Lớp có tiết đọc thư viện, nhấn Thêm tiết đọc thư viện.
 • Khai báo các thông tin: Lớp, Tiết học, Ngày học, Sĩ số tham gia, Hình thức thống kêvà Loại sách (nếu có)
 • Nhấn Thêm để thêm tiết đọc.

II. Bạn đọc tự do

Để thống kê bạn đọc tự do là học sinh, CBTV thực hiện như sau:

 • Vào Mượn Trả/Bạn đọc tại chỗ/Học sinh
 • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.
 • Tích chọn hình thức ghi mượn phù hợp: Ghi nhanh lượt đọc theo loại sách/Khối lớp hoặc Ghi chi tiết mượn theo quyển sách.
 • Nhấn Hiển thị ví dụ minh họa để xem mẫu tương ứng với từng hình thức ghi mượn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 05/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ