1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Phòng/Sở giáo dục
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Quản lý khoản thu
 6. Chuyên viên PGD/SGD quản lý tình hình thu tại đơn vị trực thuộc

Chuyên viên PGD/SGD quản lý tình hình thu tại đơn vị trực thuộc

Mục đích

Giúp cán bộ, chuyên viên PGD/SGD quản lý, theo dõi tình hình lập kế hoạch thu, thu tiền của đơn vị mình, hình thức thanh toán,… của các đơn vị cấp dưới để kịp thời đưa ra các chỉ đạo, điều hành.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào phần mềm MISA EMIS dành cho cấp phòng/sở. Chọn Khoản thu\Tổng quan.
 2. Cán bộ, chuyên viên PGD/SGD theo dõi các tình hình sử dụng của đơn vị cấp dưới:
  • Tình hình Sử dụng phần mềm: Thống kê tình hình sử dụng phần mềm để nắm được các trường có sử dụng phần mềm
  • Số lượng đợt thu đã lập: Thống kê chi tiết số lượng các đợt thu đã lập của từng cấp trường
  • Theo dõi mã thống kê khoản thu ban hành: theo dõi tình hình sử dụng các mã thông kê đã ban hành của các đơn vị cấp dưới, chi tiết đến từng đơn vị
  • Thống kê tình hình thu các khoản thu: giám sát chi tiết tình hình thu tiền của từng khoản thu/đợt thu, đặc biệt là các khoản thu học phí theo quy định.
   • Nhấn vào biểu tượng này, chọn Thống kê theo số tiền để xem thống kế số tiền đã thu/chưa thu của từng khoản thu/từng đợt thu
   • Nhấn vào biểu tượng này, chọn Thống kê theo học sinh để xem thống kế số tiền đã thu/chưa thu của từng học sinh/khoản thu/từng đợt thu
   • Nhấn biểu tượng “mũi tên” để tra cứu nhanh tình hình thu tiền của từng khoản thu theo từng đợt vị. (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
   • Ngoài ra anh/chị giám sát qua báo cáo Tổng hợp thu tiền, Tổng hợp kết quả thu học phí
  • Tình hình thu tiền theo các hình thức thanh toán: Thống kê nhanh tỷ lệ nộp qua các hình thức thu tiền của các đợt thu theo từng cấp học, kỳ học
  • Thay đổi xu hướng các hình thức thanh toán: thống kê nhanh tỷ lệ thanh toán qua các hình thức thu tiền theo từng cấp học trong khoảng thời gian nhất đinh.
  • Tình hình hỗ trợ chi phí học tập:
   • Thống kê nhanh số lượng học sinh thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập theo từng cấp học/kỳ học.
   • Nhấn biểu tượng “mũi tên” để tra cứu và in nhanh danh sách học sinh huộc diện hỗ trợ chi phí học tập theo từng cấp học/kỳ học. (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Tình hình miễn giảm học phí
   • Thống kê nhanh tình hình miễn giảm học phí theo từng kỳ học.
   • Nhấn biểu tượng “mũi tên” để tra cứu và in nhanh danh sách tình hình miễn giảm học phí theo từng cấp học/kỳ học. (Xem hướng dẫn tại đây)
Cập nhật 22/06/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ