1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Phòng/Sở giáo dục
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Quản lý khoản thu
 6. Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)

Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)

Mục đích

Giúp kế toán Phòng/Sở giáo dục có thể xem được thống kê học sinh miễn, giảm học phí hay hỗ trợ chi phí học tập của các trường mình quản lý.

Các bước thực hiện

 1.  Đăng nhập vào đường dẫn của Phòng giáo dục, chọn phân hệ Khoản thu.
 2. Chọn Danh sách miễn giảm,
  • Chọn thời gian thống kê theo kỳ học hay cả năm
  • Tại đây xem thống kê học sinh miễn giảm các khoản thu và hỗ trợ chi phí học tập của các trường.
Cập nhật 26/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ