1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Phòng/Sở giáo dục
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Quản lý khoản thu
 6. Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)

Thống kê học sinh miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập (cấp Phòng/Sở)

Mục đích

Giúp kế toán tại Phòng/Sở Giáo dục có thể xem được thống kê học sinh miễn, giảm học phí hay hỗ trợ chi phí học tập của các đơn vị trường mình quản lý.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập bằng tài khoản của cán bộ Phòng giáo dục, chọn phân hệ Khoản thu.
 2. Để theo dõi thông tin học sinh thuộc diện miễn giảm/được hỗ trợ chi phí học tập, chọn Danh sách miễn giảm.
 3. Phần mềm thống kê thông tin miễn giảm/hỗ trợ chi phí học tập theo thông tin được từng đơn vị trường gửi lên. Anh/chị chọn thời gian muốn thống kê tình hình: theo kỳ học hay cả năm.
 4. Để in danh sách học sinh được hỗ trợ, nhấn vào biểu tượng máy in để chọn in danh sách Thống kê hỗ trợ chi phí học tập hoặc Thống kê miễn giảm học phí.
 5. Khai báo tham số để in báo cáo: Chọn in theo Năm học hay Năm tài chính và chọn Học ký/Năm tương ứng
 6. Nhấn Xác nhận, phần mềm trả về danh sách theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể tải về máy hoặc in danh sách để báo cáo lên cấp trên.
Cập nhật 30/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ