Báo cáo tổng hợp thu tiền

Mục đích

Giúp cán bộ PGD/SGD in báo cáo tổng hợp thu tiền của các trường trực thuộc nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời trong công tác thu tiền học.

Các bước thực hiện

 1. Vào Quản lý khoản thu\Báo cáo\Tổng hợp thu tiền
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
 3. Chọn hình thức xem báo cáo:
  • Tổng hợp: khai báo các tham số thời gian, phạm vi, khoản thu, hình thức thu
  • Chi tiết

   • Với đơn vị là SGD anh/chị cần lựa chọn in theo
    • In theo Khối trường: Lấy lên thông tin của các khối trường trực thuộc SGD (như cấp 3; liên cấp 2,3; liên cấp 1,2,3;…)
    • In theo PGD/trường trực thuộc: Lấy lên thông tin của các trường thuộc PGD trực thuộc SGD
   • Chọn thời gian, Ngày in,phạm vi, khoản thu, hình thức thu
 4. Nhấn Đồng ý
   
 5. Từ phiên bản R126: Cán bộ tài chính PGD có thể in báo cáo thường dùng theo năm tài chính.

  Các bước thực hiện

  Bước 1: Sau khi đăng nhập vào EMIS Khoản thu, anh chị chọn Báo cáo, sau đó chọn vào báo cáo thường dùng để xem lại và in báo cáo.

  Bước 2: Nhấn Xem, anh chị điền các Tham số báo cáo và chọn in theo năm tài chính.

  Bước 3: Anh chị nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ