1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Kế toán mong muốn thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử đồng nhất giữa meInvoice và MISA QLTH để tránh sai mẫu khi phát hành hóa đơn

Kế toán mong muốn thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử đồng nhất giữa meInvoice và MISA QLTH để tránh sai mẫu khi phát hành hóa đơn

 • Trước phiên bản R99.01: Kế toán thực hiện Khởi tạo mẫuThông báo phát hành mẫu hóa đơn trên meInvoice cho cơ quan Thuế để sử dụng hóa đơn điện tử. Theo quy định, mẫu thực tế đơn vị sử dụng trên MISA QLTH và Mẫu đăng ký với cơ quan Thuế hoàn toàn giống nhau. Khi thực hiện Khởi tạo mẫu trên meInvoice cho phép khách hàng tự nhập địa chỉ người bán (Ví dụ: Hà Nội, Việt Nam), còn khi phát hành hóa đơn điện tử từ MISA QLTH – KHOẢN THU thì địa chỉ người bán lấy theo Thiết lập/Thông tin đơn vị (không có thông tin Quốc gia, không cho kế toán tự nhập địa chỉ). Việc này khiến mẫu hóa đơn trên meInvoice và MISA QLTH – KHOẢN THU không giống nhau.
 • Từ phiên bản R99.01: Thông tin người bán khi phát hành hóa đơn trên MISA QLTH – KHOẢN THU sẽ lấy từ thông tin người bán trên hồ sơ phát hành meInvoice.

Các bước thực hiện:

Vào Khoản thu\Hóa đơn điện tử, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận thông tin Địa chỉ Số điện thoại trên hồ sơ meInvoice và MISA QLTH với lần đầu đăng nhập.

 1. Nếu thông tin trên meInvoice đã chính xác với thông tin trên MISA QLTH:
  • Tích chọn Xác nhận thông tin trên meInvoice đã chính xác, nhấn Đóng
  • Từ lần đăng nhập sau, anh/chị không cần xác nhận lại thông tin.
 2. Nếu thông tin trên meInvoice chưa chính xác với thông tin trên MISA QLTH:
  • Nhấn Cập nhật ngay, phần mềm chuyển tới phần thông tin đơn vị trên meInvoice
  • Thực hiện cập nhật lại thông tin người bán đúng với thông tin trên MISA QLTH

Xem hướng dẫn chi tiết đồng nhất thông tin đơn vị trên meInvoice và MISA QLTH tại đây

 

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ