1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. Đồng bộ mã thống kê khoản thu từ đơn vị chủ quản (cấp trường)
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Đồng bộ mã thống kê khoản thu từ đơn vị chủ quản (cấp trường)

Đồng bộ mã thống kê khoản thu từ đơn vị chủ quản (cấp trường)

Khi SGD/PGD ban hành mã khoản thu, các trường sẽ nhận và hệ thống lại các khoản thu của nhà trường tương ứng

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Ban hành mã thống kê khoản thu
 2. Tại đây, phần mềm sẽ mặc định mang đi các khoản thu của trường mà anh chị khai báo tại danh sách khoản thu và mã thống kê khoản thu tương ứng đơn vị chủ quản đã ban hành.
 3. Chọn mã thống kê tương ứng với từng khoản thu tại trường.
  • Lưu ý: Đối với các trường trực thuộc SGD (Trường liên cấp, THPT) sẽ nhận ban hành mã thống kê từ SGD.Đối với các trường trực thuộc PGD (Mầm non, tiểu học, THCS) sẽ nhận ban hành mã thống kê từ PGD.
 4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu
 5. Lưu ý: Số liệu thống kê từ SGD/PGD sẽ lấy theo mã thống kê đã ban hành.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ