1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Kế toán mong muốn có Danh sách thu tiền để chuẩn bị thu tiền hoặc chuyển danh sách cho bộ phận khác (GVCN, Thủ quỹ) thu.

Kế toán mong muốn có Danh sách thu tiền để chuẩn bị thu tiền hoặc chuyển danh sách cho bộ phận khác (GVCN, Thủ quỹ) thu.

 • Từ phiên bản R99: Giúp kế toán có thể nhanh chóng in được danh sách các học sinh thu tiền để chuẩn bị thu tiền hoặc chuyển danh sách cho bộ phận khác (GVCN, Thủ quỹ) thu.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Thu theo lớp
 2. Chọn biểu tượng In, chọn Danh sách thu tiền
 3. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 4. Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 5. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
 6. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 7. Lựa chọn hình thức in báo cáo.
 8. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 9. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Anh/chị thực hiện in Danh sách thu tiền tại màn hình Đợt thu

Xem hướng dẫn Thu tiền theo lớp tại đây

 

Cập nhật 08/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ