1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Kế toán mong muốn nhập khẩu được số dư thừa thiếu của học sinh khi bắt đầu sử dụng để nhanh chóng đưa số liệu đang theo dõi bên ngoài vào phần mềm

Kế toán mong muốn nhập khẩu được số dư thừa thiếu của học sinh khi bắt đầu sử dụng để nhanh chóng đưa số liệu đang theo dõi bên ngoài vào phần mềm

 • Từ phiên bản R99.01: Cho phép nhập khẩu được số dư thừa thiếu của học sinh đang theo dõi bên ngoài vào khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Các bước thực hiện

 1. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Quản lý số dư
 2. Nhấn Nhập khẩu số dư đầu,
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp.
 4. Sao chép danh sách học sinh, mã SISAP, số dư đầu từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 5. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm
 6. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 7. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước khai báo và nhập khẩu số dư ban đầu tại đây.

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ