1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Kế toán mong muốn in danh sách miễn giảm học phí theo từng lớp để phát cho GVCN rà soát của lớp mình phụ trách

Kế toán mong muốn in danh sách miễn giảm học phí theo từng lớp để phát cho GVCN rà soát của lớp mình phụ trách

 • Trước phiên bản R99.01: Sau khi GVCN nộp hồ sơ đăng ký miễn giảm của học sinh cho kế toán. Kế toán tổng hợp và in thành danh sách từng lớp để gửi về cho GVCN các lớp rà soát lại. Tuy nhiên, phần mềm chỉ cho phép in danh sách miễn giảm toàn trường, kế toán phải thực hiện tách thủ công danh sách từng lớp để gửi về cho GVCN. Việc làm này khiến kế toán mất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R99.01: Phần mềm cho phép in danh sách miễn giảm các khoản thu theo từng lớp.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn vào biểu tượng in
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo
 • Phạm vi: Toàn trường (in tất cả học sinh miễn giảm trên một danh sách, không tách trang giữa các lớp), Tất cả (in mỗi lớp một danh sách), theo Khối (in mỗi lớp một danh sách), theo Lớp
 • Năm học: chọn mũi tên bên trái/phải để chọn năm in trước/sau.
 • Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
 • Chọn Khoản thuThời gian cần in báo cáo.
 • Tích chọn diện ưu tiên cần lên báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý

Ngoài ra, anh/chị thực hiện in báo cáo danh sách miễn giảm tại màn hình Báo cáo.

Xem hướng dẫn in danh sách miễn giảm các khoản thu tại đây.

 

Cập nhật 09/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ