1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99.01
 5. Kế toán mong muốn có mẫu danh sách học sinh đã nộp tiền để kiểm tra, đối chiếu với thủ quỹ

Kế toán mong muốn có mẫu danh sách học sinh đã nộp tiền để kiểm tra, đối chiếu với thủ quỹ

 • Từ phiên bản R99: Phần mềm cho phép in danh sách học sinh đã nộp tiền của từng đợt thu hoặc trong một khoảng thời gian để kiểm tra, đối chiếu với thủ quỹ.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\ Danh sách học sinh đã nộp tiền
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.

In danh sách theo Đợt thu

 1. Chọn In theo đợt thu, tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 2. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn đưa lên báo cáo.
 3. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 4. Lựa chọn hình thức in báo cáo.
 5. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 6. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

In danh sách theo một khoảng thời gian

 1. Chọn In theo thời gian, tích chọn thời gian cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 2. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn đưa lên báo cáo.
 3. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 4. Lựa chọn hình thức in báo cáo
 5. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 6. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn in báo cáo danh sách học sinh đã nộp tiền tại đây

Cập nhật 08/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ