Thiết lập định dạng số

Mục đích

Giúp nhà trường thiết lập về chữ số thập phân sau dấu “,” với các thông tin Số lượng, Đơn giá, Số tiền

Các bước thực hiện

  1. Vào Khoản thu\Hệ Thống\Thiết lập định dạng số
  2. Thiết lập Số chữ số sau dấu phẩy của Hệ số tỉ lệ, Số lượng, Đơn giá, Số tiền
  3. Nhấn Lưu
  4. Lưu ý:
    • Ngăn cách hàng nghìn bằng dấu “.”, ngăn cách thập phân bằng dấu “,”
    • Các ví dụ sẽ thay đổi tương ứng khi thay đổi Số chữ số sau dấu phẩy giúp anh/chị dễ hình dung.

Cập nhật 17/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ