Thông tin đơn vị

Mục đích

Cho phép khai báo thông tin chung, địa chỉ liên hệ và thông tin người ký báo cáo của trường.

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Hệ thống\Thiết lập\Thông tin đơn vị

Thông tin chung

 1. Chọn Thông tin chung.
 2. Khai báo các thông tin đơn vị: Tên đơn vị chủ quản, Tên trường,Thuộc Khối, Cấp trường, Mã quan hệ ngân sách, Mã số thuế
 3. Tải lên tệp logo của trường.
 4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Thông tin Tên trường, Cấp trường, Thuộc khối không được phép thay đổi.

Thông tin liên hệ

 1. Chọn Thông tin liên hệ
 2. Tại đây, phần mềm tự động lấy lên thông tin liên hệ của đơn vị mà anh/chị đã khai báo tại màn hình Bắt đầu sử dụng\Thiết lập chung. Tuy nhiên anh/chị thực hiện chỉnh sửa lại cho đúng thực tế đơn vị.
 3. Nhấn Lưu.

Thông tin người ký báo cáo

 1. Chọn Thông tin người ký báo cáo
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách các chức danh hiển thị trên báo cáo.
 3. Chọn Tiêu đề người kýTên người ký tương ứng với từng chức danh.
 4. Nhấn Lưu.

Câu hỏi thường gặp

Xem các câu hỏi thường gặp khi khai báo thông tin đơn vị tại đây.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ