1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC03: Danh sách học sinh chưa nộp/nộp thiếu tiền

HP-BC03: Danh sách học sinh chưa nộp/nộp thiếu tiền

Mục đích

Giúp kế toán in danh sách những học sinh chưa nộp hoặc nộp thiếu tiền để gửi GVCN đốc thúc học sinh đóng tiền và phục vụ cho công tác làm các báo cáo khác.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC03: Danh sách học sinh chưa nộp/nộp thiếu tiền.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số báo cáo:
  • Chọn những Đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
  • Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp)
  • Chọn Trạng thái cần in danh sách học sinh: Chưa nộp; Nộp thiếu hoặc cả hai.
  • Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu)Khoản thu (chi tiết theo khoản thu) hoặc Nhóm khoản thu (chi tiết theo từng nhóm khoản thu)
   Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
  • Tùy chọn in báo cáo theo các học sinh hoặc theo lớp. (Tích chọn nếu muốn in Mỗi lớp 1 danh sách)
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập phần chữ ký hiển thịcủa báo cáo đó.

3. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 14/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ