1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để có thể in được chứng từ thu tiền cho học sinh?

Làm thế nào để có thể in được chứng từ thu tiền cho học sinh?

Bước 1: Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

  • Vào Hệ thống\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ.
  • Thiết lập các thông tin trên chứng từ theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập đợt thu

Vào Quản lý thu\Đợt thu, lập đợt thu cho tháng cần thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 3: In chứng từ thu tiền

  • Chọn đợt thu vừa lập và nhấn vào biểu tượng máy in, chọn in Chứng từ thu tiền.
  • Khai báo các tham số để in chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Anh/chị có thể in trực tiếp hoặc tải về máy chứng từ thu tiền.
Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ