1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để lập được đợt thu?

Làm thế nào để lập được đợt thu?

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thiết lập Danh sách khoản thu.

Anh/chị vào Lập kế hoạch thu\Lập danh sách khoản thu

Tại giao diện này, anh/chị kiểm tra đã khai báo đủ, đúng thông tin các Khoản thu cần thu hay chưa? Bao gồm: Tên khoản thu, mức thu, thời gian thu, kiểm tra các lựa chọn tích: Áp dụng miễn giảm, khoản thu bắt buộc, cho phép xuất hóa đơn, chứng từ, cho phép hoàn trả cho từng khoản thu… 

Anh/chị theo thêm hướng dẫn chi tiết cách thêm/sửa/xóa Khoản thu tại đây.

Bước 2: Vào Lập kế hoạch thu\Đăng kí khoản thu để đăng kí danh sách học sinh tham gia các khoản thu không bắt buộc.

Anh/chị theo thêm hướng dẫn chi tiết cách đăng kí Khoản thu tại đây.

Bước 3: Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm để khai báo Danh sách học sinh được miễn giảm.

Anh/chị theo thêm hướng dẫn chi tiết cách đăng kí Khoản thu tại đây.

Bước 4: Vào Quản lý thu/ Đợt thu/ chọn tháng cần lập, và nhấn Lập đợt thu

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết lập đợt thu tại đây.

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ