1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC08: Danh sách miễn giảm các khoản thu

HP-BC08: Danh sách miễn giảm các khoản thu

Mục đích

Giúp kế toán in danh sách miễn giảm các khoản thu để dễ dàng đối chiếu, rà soát và gửi đơn vị chủ quản để phê duyệt.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo, chọn HP-BC08: Danh sách miễn giảm các khoản thu.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Phạm vi: Toàn trường (in tất cả học sinh miễn giảm trên một danh sách, không tách trang giữa các lớp), Tất cả (in mỗi lớp một danh sách), theo Khối (in mỗi lớp một danh sách), theo Lớp.
  • Thời gian: Chọn thời gian cần lấy số liệu danh sách học sinh được miễn giảm.
  • Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu. Chọn Khoản thuThời gian cần in báo cáo.
  • Tích chọn diện ưu tiên mà anh/chị muốn hiển thị trên báo cáo.
  • Tùy chỉnh hiển thị chữ ký trên báo cáo để phù hợp với thực tế đơn vị.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ