Báo cáo thống kê chất lượng các môn

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng các môn, anh/chị cần thực hiện tổng hợp đánh giá (cấp tiểu học) hoặc tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn.

 1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
 2. Lựa chọn thống kê chất lượng các môn.
 3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo.
  • Tích chọn Hiển thị các môn nhận xét nếu muốn xem các môn thực hiện nhận xét đánh giá trên báo cáo
  • Trường hợp trường có tổ chức thi lại/đánh giá kết quả rèn luyện trong hè và đã cập nhật vào phần mềm.
   Tích chọn Cập nhật kết quả thi lại rèn luyện để xem báo cáo sau khi cập nhật kết quả thi lại, rèn luyện sau hè.
 4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

 • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
 • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ