Báo cáo thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm, anh/chị cần thực hiện tổng hợp đánh giá (cấp tiểu học) hoặc tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) các môn được lấy lên báo cáo trong kỳ học được chọn.

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
  2. Lựa chọn Thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo.Để thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm cho cả năm học, tại tham số Học kỳ, chọn Cả năm 
  4. Kiểm tra kết quả báo cáo.

Lưu ý: Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

  • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
  • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo
Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ