Phụ huynh quản lý nề nếp học tập và nộp đơn xin nghỉ cho con

Mục đích: Giúp Phụ huynh theo dõi tình hình điểm danh của con tại trường; nộp đơn xin nghỉ và trạng thái xác nhận của giáo viên phụ trách.

Hướng dẫn thực hiện:

Vào Thông tin con, chọn Điểm danh.

Điểm danh

 1. Tại mục Điểm danh, anh/chị có thể theo dõi tình hình điểm danh của con trong tháng.
 2. Ứng dụng thống kê chi tiết đến từng số buổi Đi họcNghỉ phép và Nghỉ không phép.
 3. Với con đi học muộn, giáo viên cũng ghi nhận và gửi thông báo đến phụ huynh con Đi muộn.

Đơn xin nghỉ

 1. Tại mục Đơn xin nghỉ, Phụ huynh có thể theo dõi danh sách đơn xin nghỉ đã nộp kèm trạng thái đơn:
  • Đã xác nhận: Giáo viên đã phê duyệt đơn, con được tính là nghỉ học có phép.
  • Không xác nhận: Giáo viên không phê duyệt đơn kèm lý do chú thích.
  • Chờ xác nhận: Đơn xin nghỉ đã được gửi và đang đợi giáo viên phụ trách phê duyệt.

2. Để nộp đơn xin nghỉ cho con, anh/chị nhấn vào dấu cộng. Nhập thời gian và lý do xin nghỉ, chọn Nộp đơn xin nghỉ.

3. Sau khi tạo đơn xin nghỉ thành công, đơn sẽ được chuyển đến giáo viên phụ trách và hiển thị trạng thái Chờ xác nhận trong danh sách. Phụ huynh vui lòng đợi giáo viên phê duyệt và phản hồi.

4. Trường hợp phụ huynh đã nộp đơn nhưng giáo viên chưa xác nhận, anh/chị có thể chỉnh sửa hoặc xóa đơn.

  • Tại đơn xin nghỉ học, nhấn vào dấu ba chấm.
  • Nếu muốn thay đổi thông tin đơn, chọn Sửa đơn xin nghỉ. Chỉnh sửa thông tin và chọn Cập nhật đơn xin nghỉ.
  • Nếu muốn xóa đơn, chọn Xóa đơn xin nghỉ và xác nhận xóa.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ