Bệnh

Giúp các trường mầm non có thể nhanh chóng thêm các loại bệnh vào chương trình để có thể dễ dàng ghi nhận bệnh cho các học sinh trong trường.

  1. Vào menu Thiết lậpBệnh (đối với cấp Tiểu học, THCS/THPT) hoặc vào Danh mụcBệnh (đối với cấp mầm non)
  2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin bệnh. Tích chọn tại phần Cần theo dõi đặc biệt nếu cần.
  3. Nhấn Cất.

Ngoài ra anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các bệnh có trên danh sách, tuy nhiên anh/chị chỉ có thể xóa các loại bệnh chưa có phát sinh dữ liệu.

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ