Cơ cấu tổ chức

Hệ thống mặc định sẵn thông tin phòng ban dựa vào thông tin cấp trường đã được khai báo tuy nhiên có thể thêm mới hoặc sửa đổi lại để phù hợp với cơ cấu tổ chức tại đơn vị. 

  1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức
  2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo thông tin phòng ban, tổ bộ môn.
  3. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm trực tiếp phòng ban

Cập nhật 09/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ