1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý tài liệu
  4. Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu

Bình luận, đánh giá nội dung chi tiết của tài liệu

Với Ứng dụng tài liệu, sau khi xem xong nội dung của một tài liệu, người đọc có thể đưa ra những lời bình luận, góp ý về nội dung cũng như định dạng của tài liệu đó 
Để ra những bình luận, góp ý về nội dung tài liệu thực hiện theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Thực hiện ngay tại trang Wall 
  • Cách 2: Thực hiện trên ứng dụng Tài liệu

Mỗi khi có bình luận mới về tài
liệu, hệ thống tự động gửi một thông báo về cho người đã
soạn thảo nội dung tài liệu

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ