1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Quản lý tài liệu
 4. Phân quyền trên hệ thống tài liệu

Phân quyền trên hệ thống tài liệu

Chỉ người dùng có vai trò Quản trị toàn hệ thống hoặc Quản trị ứng dụng Tài liệu mới thực hiện được chức năng phân quyền trên ứng dụng Tài liệu. Việc phân quyền này sẽ áp dụng đối với từng tài liệu thuộc chuyên mục, mà không được áp dụng cho toàn bộ tài liệu thuộc chuyên mục đó. 


Để cho phép cán bộ giáo viên soạn thảo được nội dung chi tiết trên ứng dụng tài liệu, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Nhấn chọn tên tài liệu trên màn hình danh sách, sau đó chọn chức năng Mở.
 • Tại cây Mục lục của tài liệu, nhấn chọn biểu tượng  để chọn cán bộ,giáo viên sẽ được phép soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu:

 • Sau đó phân quyền Soạn thảo tài liệu cho các cán bộ, giáo viên được chọn:

 • Sau khi phân quyền xong, nhấn Cất.


1. Chức năng phân quyền chỉ có thể thực hiện được, nếu cây tài liệu đang ở chế độ sửa (nhấn vào biểu tượng để chuyển từ chế độ xem sang chế độ sửa và ngược lại).

       2. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông tới những cán bộ,giáo viên được phân quyền soạn thảo tài liệu (áp dụng đối với những cán bộ,giáo viên có khai báo thông tin địa chỉ email cơ quan).

Phân quyền cho cán bộ, giáo viên chỉ được quyền xem trước tài liệu trước khi phát hành

Đối với những tài liệu chưa được phát hành, để cho phép những nhân viên không được phân quyền soạn thảo có thể xem trước nội dung chi tiết của tài liệu, thực hiện như sau:

 • Nhấn chọn tài liệu chưa được phát hành trên màn hình danh sách, sau đó chọn chức năng Mở.
 • Tại cây Mục lục của tài liệu, nhấn chọn biểu tượng  để chọn cán bộ, giáo viên  chỉ được quyền xem tài liệu khi chưa phát hành:

 • Sau đó phân quyền Chỉ đọc tài liệu cho các nhân viên được chọn:

 • Sau khi phân quyền xong, nhấn Cất.

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ