1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý tài liệu
  4. Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Trên ứng dụng Tài liệu, người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra được một cán bộ giáo viên hiện đang có quyền gì trên những tài liệu nào hoặc một tài liệu hiện đang có những ai được quyền đọc hoặc chỉnh sửa


Để phân quyền thao tác tài liệu cho cán bộ giáo viên thực hiện như sau:

  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng Tài liệu, nhấn chọn biểu tượng , sau đó nhấn chọn chức năng Kiểm soát quyền hạn. Tại đây có thể:
    • Quản lý một cán bộ giáo viên đang được phân quyền ở những tài liệu nào:

 

Trường hợp muốn cán bộ giáo viên được phân quyền trên một tài liệu nào đó, nhấn chọn chức năng Phân quyền:

 

    • Quản lý một tài liệu xem có những cán bộ giáo viên nào được phân quyền đọc hoặc chỉnh sửa:

 

Trường hợp muốn bổ sung thêm cán bộ giáo viên được phân quyền vào tài liệu, nhấn chọn chức năng Phân quyền:

 

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ