Tra cứu, tìm kiếm tài liệu

Ứng dụng Tài liệu hỗ trợ cán bộ giáo viên tra cứu, tìm kiếm tài liệu văn bản một cách nhanh chóng.


Khi có nhu cầu xem một tài liệu nào đó, có thể tìm nhanh được tài liệu đó bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm theo từ khóa bất kỳ:


Có thể xem và quản lý các tài liệu thuộc một chuyên mục dưới dạng danh sách hoặc biểu tượng bằng cách nhấn chọn biểu tượng hoặc .
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ