Đánh dấu tài liệu ưa thích

Khi xem tài liệu, cán bộ giáo viên thấy thích hoặc tài liệu cần thiết cho công việc có thể đánh dấu lại bằng chức năng Đánh dấu tài liệu ưa thích của ứng dụng Tài liệu


Sau khi đọc xong tài liệu, nếu thấy tài liệu hay hoặc tài liệu cần lưu ý, có thể đánh dấu lại tài liệu để có thể nhanh chóng tìm thấy trong lần đọc sau.

  • Tại màn hình danh sách tài liệu tài, nhấn chuột phải và chọn chức năng Ưa thích:

  • Sau khi đánh dấu xong, hệ thống sẽ tự động chuyển tài liệu vừa được đánh dấu vào mục Tài liệu ưa thích:


Trường hợp không muốn đánh dấu tài liệu nữa, chọn tài liệu đã được đánh dấu trước đó, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Không ưa thích.


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ