1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý tài liệu
  4. Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống

Tổng hợp, thống kê góp ý, đánh giá về tài liệu trên hệ thống

Ứng dụng Tài liệu hỗ trợ cán bộ văn thư thống kê, tổng hợp các ý kiến đánh giá, bình luận, góp ý về từng tài liệu văn bản để phục vụ cho công tác phản hồi hoặc bổ sung, chỉnh sửa theo những ý kiến đóng góp đã được đưa ra.

  • Trên màn hình danh sách các tài liệu của một chuyên mục, nhấn chọn một tài liệu sau đó chọn chức năng Mở

  • Sau khi xem xong báo cáo thống kê bình luận tài liệu, nhấn biểu tượng  để đóng màn hình Thống kê bình luận
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ