Chia sẻ tài liệu

Trong quá trình đọc tài liệu, nếu thấy nội dung tài liệu hay, giúp ích cho công việc của mọi người hoặc nội dung tài liệu chưa được rõ ràng, có thể chia sẻ nội dung đó cho mọi người cùng đọc và đưa ra những ý kiến phản hồi về tài liệu

  • Tại màn hình quản lý nội dung chi tiết của một mục tài liệu, chọn chức năng Chia sẻ:

  • Tích chọn chia sẻ tài liệu ra ngoài trang Wall, qua email hoặc cả hai
    • Nếu tích chọn Chia sẻ lên Wall, nhập nội dung tóm tắt và chọn phòng ban, đơn vị sẽ được chia sẻ (thông tin phòng ban, bộ phận này trùng với phòng ban, bộ phận khi phát hành tài liệu). Sau khi khai báo xong thông tin, tài liệu sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall, và chỉ có những cán bộ giáo viên thuộc phòng ban, đơn vị được chia sẻ mới đọc được thông tin về tài liệu này:
    • Nếu tích chọn Chia sẻ tới email, chọn những email sẽ nhận được thông báo chia sẻ tài liệu. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo về tài liệu tới những email đã được chọn:

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ