1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý tài liệu
  4. Phục hồi mục tài liệu trên cây mục lục từ các phiên bản cũ

Phục hồi mục tài liệu trên cây mục lục từ các phiên bản cũ

Nội dung của một mục tài liệu trên cây mục lục có thể thường được cập nhật sửa đổi, bổ sung và mỗi lần cập nhật có thể được coi là một phiên bản. Trong một số trường hợp, người dùng muốn lấy lại nội dung của các phiên bản cũ thành nội dung mới nhất của mục tài liệu. Chức năng này được thực hiện thông qua các bước sau:


  • Bước 1: Đánh dấu phiên bản sau mỗi lần cập nhật, thay đổi
    • Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của trang tài liệu, trước khi cập nhật, bổ sung nội dung cho tài liệu, chọn chức năng Đánh dấu bản trên thanh công cụ:

  • Bước 2: Phục hồi từ phiên bản cũ
    • Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của tài liệu, chọn chức năng Phục hồi phiên bản trên thanh công cụ:

 Có thể thực hiện chức năng Đánh phiên bảnPhục hồi phiên bản ngay tại cây mục lục của tài liệu. (Trước khi chọn chức năng Soạn nội dung, tại cây mục lục chọn mục
tài liệu cần sửa nội dung hoặc phục hồi, sau đó nhấn chuột phải vào chọn chức năng Đánh phiên bản hoặc Phục hồi phiên bản).

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ