Sao chép nội dung tài liệu

Với những tài liệu có nội dung tương tự nhau, ngoài việc sử dụng mẫu có sẵn thì người dùng cũng có thể sao chép từ 1 tài liệu đã có.

Có thể thực hiện việc sao chép nội dung tài liệu trong các trường hợp sau:

  • Từ một mục con trên mục lục sao chép thành một tài liệu lớn thuộc một chuyên mục
    • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu mới:

  • Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con trên mục lục của một tài liệu khác
    • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép thành tài liệu khác:

Trường hợp tại nơi lưu tài liệu được sao chép tới có một mục trùng tên tài liệu bị sao chép, khi đó có thể:
         – Tích chọn “Ghi đè khi trùng tên” nếu muốn lấy thông tin từ tài liệu bị sao chép ghi đè lên tài liệu được sao chép. Tuy nhiên cần lưu ý, chức năng này chỉ thực hiện được nếu mục chứa tài liệu được sao chép không có các mục con.
         – Không tích chọn “Ghi đè khi trùng tên”, khi đó hệ thống sẽ tự động sinh một mục có tên trùng với tên đã có trên tài liệu được sao chép

  • Từ một mục con trên mục lục của tài liệu sao chép thành một mục con khác trên cùng cây mục lục đó
    • Tại cây mục lục chọn một mục con của tài liệu sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Sao chép:

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ