1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Quản lý tài liệu
 4. Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu

Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu

1. Mục đích

Với những tài liệu thường có các mục nội dung giống nhau, ví dụ như biên bản họp, giáo án, bài giảng … thì để tiết kiệm thời gian tạo ra các mục nội dung đó, phần mềm hỗ trợ người dùng tạo các mẫu tài liệu.

2. Các bước thực hiện

Có hai cách để tạo mẫu tài liệu:

 • Cách 1: Lưu mẫu khi thực hiện soạn thảo nội dung tài liệu
  • Sau khi soạn thảo nội dung chi tiết cho mục tài liệu, chọn chức năng Lưu thành template:

 • Cách 2: Lưu mẫu tại cây mục lục của tài liệu
  • Chọn mục tài liệu cần lưu thành mẫu, sau đó nhấn chuột phải và chon chức năng Lưu thành template:

  • Sau đó thực hiện các thao tác lưu mẫu tương tự như cách 1

Đối với các mẫu được lưu, khi soạn thảo nội dung chi tiết có thể sử dụng các mẫu này thông qua chức năng chọn mẫu tài liệu.


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ