Quản lý tài liệu theo chuyên mục

1. Mục đích

Đối với tài liệu có tính chất và mục đích sử dụng giống nhau, có thể gộp thành một nhóm các chuyên mục khác nhau để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm khi cần. Phần mềm hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa các nhóm chuyên mục để quản lý tài liệu một cách hiệu quả hơn.

2. Các bước thực hiện 

Để tạo các chuyên mục thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Tài liệu\phần quản lý danh sách các chuyên mục
2. Nhấn chọn biểu tượng
3. Nhập tên chuyên mục
4. Nhấn cất để lưu

1. Với những chuyên mục chưa muốn cho phép người khác được xem (do nội dung chưa được đầy đủ,…), khi khai báo chuyên mục tích chọn Không kích hoạt.
        2
.
Để sửa hoặc xóa được một chuyên mục, nhấn chuột phải tại
phần quản lý danh sách chuyên mục và chọn chức năng tương ứng.Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ