Quản lý tài liệu

Phận hệ Tài liệu trên phần mềm QLTH.VN là công cụ cho phép quản lý và soạn thảo trực tiếp các văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, sổ sách, biểu thống kê, tài liệu điện tử,… của trường học, phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần.
Hiện tại, với mỗi một dữ liệu mới sau khi được đăng ký thành công, hệ thống sẽ cung cấp một hệ thống các tài liệu, quy định, quy trình, tài liệu đào tạo mẫu để các trường có thể tham khảo. Trong trường hợp không muốn sử dụng hệ thống tài liệu mặc định ban đầu thì có thể xóa hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc thù của trường.

Để có thể đưa được tài liệu lên phần mềm cần thực hiện theo các bước sau:


Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ