1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hóa đơn chờ cấp mã xử lý thế nào?

Hóa đơn chờ cấp mã xử lý thế nào?

Trả lời:

 • Sau khi anh/chị phát hành hóa đơn điện tử sẽ cần gửi Cơ quan Thuế để chờ cấp mã. Lúc này, phần mềm sẽ hiển thị trạng thái hóa đơn là “Chờ cấp mã”.
 • Trường hợp 1: Đồng bộ hóa đơn
  1. Trường hợp Cơ quan thuế đã cấp mã nhưng phần mềm meInvoice chưa cập nhật và để trạng thái là Chờ cấp mã trên Khoản thu.
  2. Tích chọn tại dòng hóa đơn cần cập nhật trạng thái, chọn Đồng bộ hóa đơn.
  3. Chọn thời gian để đồng bộ hóa đơn trên meInvoice, nhấn Đồng ý.
 • Trường hợp 2: Anh/chị vui lòng chờ từ 1 – 2 ngày làm việc để nhận mã từ Cơ quan Thuế.
  1. Trường hợp hóa đơn đáp ứng đủ điều kiện cấp mã, phần mềm chuyển trạng thái sang Đã cấp mã và hiển thị kèm Mã của CQT cấp.
  2. Trường hợp hóa đơn lỗi hoặc không đủ điều kiện cấp mã, cơ quan thuế gửi thông báo kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử – hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã. Trạng thái hóa đơn sẽ cập nhật thành Từ chối cấp mã. Trong tình huống này, anh/chị thực hiện Cấp lại hóa đơn và Phát hành lại hóa đơn cho học sinh đó. Các bước thực hiện như sau.
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ